Een taxatie is een waardebepaling. Met behulp hiervan kunt u de waarde van uw boot, of onderdelen hiervan, objectief laten vastleggen. Een taxatie wordt vaak geëist bij financiering door een bank of een verzekering maatschappij, maar kan ook nodig zijn bij gezamenlijk eigendom, juridische geschillen, erfenis of faillissement.

Een taxatierapport bestaat uit een volledige omschrijving van het object, met rompnummers, motornummers, een beschrijving van de inboedel en inventaris, alsmede de staat van onderhoud en de eventuele bijzonderheden. De kwaliteit van het object en de diverse onderdelen wordt benoemd en alles wordt onderbouwd met een uitgebreide fotoreportage.

Taxaties kunnen noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • Aankoop;
 • Financiering;
 • Verzekering (Vaste Taxatie Burgerlijk Wetboek Artikel 7:960 (7.17.2.24));
 • Oversluiten van een hypotheek of verbouwing (herfinanciering);
 • Boedelscheiding;
 • Verkoop;
 • Successie (overlijden)

Voor het verkrijgen van een hypotheek moet het vaartuig in het kadaster ingeschreven staan.

Lees meer over taxaties:

Waarom een taxatie.

Een standaard taxatie voor de pleziervaart bestaat niet. Het is niet mogelijk vanuit een boekje met leeftijden de waarde van een jacht vast te stellen. Hiervoor is het noodzakelijk dat een gecertificeerd taxateur het vaartuig onderzoekt en op basis daarvan de diverse waarden vaststelt.

Taxaties kunnen noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • Aankoop, verkoop en vaststelling van de dagwaarde.
 • Financiering c.q. herfinanciering.
 • Verzekering.
 • Boedelscheiding.
 • Overlijden.

Wie is geïnteresseerd in een taxatie en is het noodzakelijk?

Bij het kopen van een vaartuig komt vaak een financier en een assurantiemaatschappij te pas.

Deze financier en assurantie maatschappij willen zekerheden hebben omtrent:

 • De dagwaarde van het vaartuig.
 • De gedwongen verkoopwaarde ( Executie waarde). Nodig voor de financieringsberekening. ( ca 60 –80 % van de dagwaarde)
 • Verzekeringswaarde van het vaartuig. ( voor verzekeraars)
 • De vaste waardetaxatie vaartuig Art 250 van het W.v.K. (indien gevraagd.)

De financiële  instanties zijn geïnteresseerd in de staat van onderhoud van het schip en eventueel te verwachte onderhoudskosten.

De verzekering maatschappij is ook vaak geïnteresseerd in de “Vastenwaarde” van uw schip .Deze waarde is voor drie jaar geldig en is het verzekerde bedrag bij algeheel verlies. De vaste waarde kan hoger zijn als de verzekerde waarde.

Vaak blijkt de eigenaar te weinig van de waarde of de technische uitvoering van zijn schip te weten. Hierdoor kunnen de op het aanvraagformulier vermelde gegevens afwijken van de werkelijkheid. Als vooraf geen duidelijk beeld van het verzekerd object bestaat kan bij schade dit tot teleurstellingen, zo niet tot geschillen. Deze situatie ontstaat meestal indien de eigenaar zelf het schip bij de assurantiemaatschappij aanbied.

Vaste waardetaxatie.

Belangrijk om te weten is dat een vaste waardetaxatie volgens art. 275 van het W.v.K. gedaan wordt door  een gecertificeerde taxateur. Dit wordt gedaan bij exclusieve vaartuigen voor het vastleggen van de werkelijke waarde, (geldig voor drie jaar). Deze vaste waarde kan in de polis opgenomen worden .

Een taxatie is in geen enkel geval gelijk aan een aankoopkeuring of technisch onderzoek, ook al wordt er wel naar de staat van onderhoud gekeken. Een taxatie kan wel een onderdeel zijn van een aankoopkeuring. De ervaring leert dat gedurende de taxatie een nader technisch onderzoek noodzakelijk blijkt. Hierdoor komt men al gauw in de sfeer van een aankoopkeuring. Die beslissing kan door u genomen worden op het moment dat de keuring voor taxatie plaatsvindt.

Er wordt uitsluitend een Taxatie uitgevoerd nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging getekend heeft terug gestuurd.

Hoogendoorn Experts taxeert :

Pleziervaartuigen in de ruimste zin van het woord.

Ex bedrijfsvaartuigen.

Zeilende passagiersvaartuigen. (Chartervaart)

Als u uw vaartuig laat taxeren, zorg er dan altijd voor dat:

 • de taxatie op tijd geschiedt (voordat u het vaartuig aan enig risico bloot stelt),
 • de taxatie uitgebracht wordt door een deskundige (een gecertificeerde taxateur)
 • dat in uw polis vermeld staat dat artikel 275 of 7:960 van toepassing is.

Alleen dan heeft u de bescherming die de genoemde artikelen u bieden.

Het taxatie rapport bestaat uit ca 6-10 pagina’s informatie.

Het rapport wordt in drievoud gesigneerd en getekend aangeleverd. Alleen deze versie is rechtsgeldig.

Banken en financiële instellingen kunnen op verzoek van Hoogendoorn Experts een digitale versie krijgen.