De volgende deelkeuringen kunnen worden uitgevoerd als verdieping van een aankoopkeuring of  als specifieke opdracht.

 • Vlakkeuring onderwaterschip met onderzoek naar osmose en/of delaminatie van GRP gebouwde schepen.
 • Huidikte metingen meer dan alleen indicatief. De vlakkeuring is een zogenaamde o- opname, deze wordt uitgevoerd bij aankoopkeuringen of certificering van grote pleziervaartuigen(> 20 meter) 
 • In beide bovenstaande keuringen worden roer en schroefasinstallaties beoordeeld . Tevens worden afsluiters, zeeinlaten wierbakken, anodus, boeg/hek- schroeven  beoordeeld.
 • Machine kamer keuringen.

Bij uitgebreide machinekamers met meerdere motoren en generatoren, en veel appendages.

 • Proefvaarten als extra beoordeling naar de zeil eigenschappen, aansluitend bij b.v. een aankoopkeuring. Specifiek voor zeegaande jachten.
 • Veiligheidskeuring waarbij; waterdichte afsluitingen, veiligheid en reddingsmiddelen, gasinstallatie, lensinstallatie en elektrische installatie beoordeeld worden.
 • Acceptatie keuringen.
  • Casco keuring  bij nieuwbouw als acceptatie van de casco bouwfase alvorens conservering en isolering gaat beginnen. Het gaat hier om controle van het laswerk en de uitvoeringen de  staal – aluminium bouw tekeningen.
  • Acceptatie keuringen bij opleveringen van nieuwbouw jachten , refit’s, of grote verbouwingen. Hier wordt de totale controle uitgevoerd conform het bestek en tekeningen van wat de werf aflevert. Het in bedrijf testen van alle onderdelen maakt een uitgebreide proefvaart noodzakelijk.  Alle facetten benoemd in de aankoopkeuring komen aan de orde, verfsystemen en conservering worden gemeten en moeten aan de verf- specificaties voldoen. De acceptatie-keuring staat ten dienste van de werf en de opdrachtgever teneinde een objectief oordeel te krijgen omtrent het functioneren van de onderdelen en de kwaliteit van het product in zijn algemeenheid.