Bent u niet tevreden over een beoordeling die door een schade expert en/of deskundig is uitgevoerd is. U heeft behoefte aan een ‘second opinion’? Ook dan kan Hoogendoorn Experts u van dienst zijn. De redenen voor een contra-expertise kunnen heel divers zijn.

1.    U heeft een schade gehad en u bent het niet eens met de uitkomst of hoogte van het bedrag . Een verzekeraar stuurt voor de beoordeling van een schade meestal een eigen expert of een expert die regelmatig opdrachten voor hen uitvoert.

2.    Uw boot is bijvoorbeeld gekeurd door een expert of deskundige die door een potentiele koper is ingehuurd, maar u bent het niet eens met de bevindingen.

Om eindeloze discussies en een impasse van het verkoopproces te voorkomen, is het laten uitvoeren van een contra-expertise een verstandige keuze.

Als u het niet eens bent met de bevindingen en conclusies van deze expert heeft u altijd het recht om een eigen expert in te huren voor een onafhankelijke second opinion. Na een contra-expertise is er altijd de mogelijkheid om, met u als opdrachtgever en de expert van de verzekeraar, de bevindingen door te spreken. Uiteraard ontvangt u na enkele dagen een goed onderbouwde en uitgebreide schriftelijke rapportage met onze conclusie van de bevindingen.

Als beide experts op basis van argumentatie het niet eens worden wordt een 3e  NVEP experts aangewezen welke een bindende uitspraak uitbrengt . Bij het zoeken van de 3e Experts wordt hiervoor een vaste NVEP procedure gevolgd.

In uw polis voorwaarden staat welke kosten er door de verzekering hiervoor betaald worden.