Een quick-scan keuring is een uitgeklede versie van de aankoopkeuring.

Er wordt hier vooral gekeken naar hoofdzaken om de prijsonderhandeling van de koper beter te kunnen onderbouwen. Bij de quick- scan wordt geen rapport uitgewerkt, maar worden de conclusies en constateringen mondeling besproken.

Een quick-scan kan gedurende de keuring bij goed resultaat en indien gewenst door de klant omgezet worden in een volledige aankoopkeuring. De kosten van een quick- scan beginnen met het standaard start tarief.