Een conflict? Daar kom je toch samen uit!

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen partijen dan een juridisch steekspel. Deze mondt vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt beslechting van een geding door middel van een vonnis niet altijd een oplossing voor het conflict dat onderwerp is van dat geding. Steeds vaker valt daarom de keuze op Mediation.

Mediation is, kort gezegd, het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Vaak zien de partijen, doordat zij in het conflict verwikkeld zijn, die oplossing niet.                      
Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.

 
De ADR Mediator is een geaccrediteerde conflictbemiddelaar. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Geen juridische stellingnames, maar de daadwerkelijke belangen van de partijen staat hierbij voorop. Mediation richt zich daarbij op de toekomst en niet op het verleden. Vaak blijkt dat via mediation gezamenlijk een creatieve oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Vandaar dat steeds meer geschillen door mediation worden opgelost, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties.
Een groot voordeel van mediation is, dat geen uitspraak door een derde wordt opgelegd, maar dat de partijen samen bepalen hoe de oplossing eruit ziet. De acceptatie van een, via mediation bereikte, gezamenlijke oplossing ligt daarom in de regel hoog. Ook wordt de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd en wordt deze meestal zelfs veel beter.

Mediation is een goede mogelijkheid als:

 • U de relatie met de andere partij in stand wil houden.
 • U het belangrijk vindt zelf mee te werken aan een oplossing.
 • U het belangrijk vindt om een gezamenlijke oplossing te vinden.
 • U een snelle oplossing zoekt

Hoogendoorn Experts past alleen mediation toe in de Maritiem sfeer. De meest voorkomende cases zijn een geschil over facturen of niet uitgekomen verwachtingen bij aflevering van jachten. Emoties en verwachtingen, miscommunicaties,  zijn vaak voeding bodem tot vertroebeling van het conflict.

Bij de beoordeling van meningen en feiten  wordt gepoogd beide standpunten van de partijen inzichtelijk te maken en wordt rekening gehouden met de verhouding prijs tot kwaliteit. Vaak is dan al veel opgelost. In sommige gevallen zal een collega expert gevraagd worden een objectief waarnemen vast te leggen in een expertise, voor de waarborging van de neutraliteit van de mediator.

Mediation is niet zinvol als:

 • U al eerder geprobeerd heeft het conflict via mediation op te lossen.
 • U een juridische uitspraak wilt.
 • U een openbare uitspraak wilt, b.v. bij aantasting van uw persoonlijke levenssfeer.
 • Eén van de partijen alleen wil winnen en er geen onderhandelingsruimte is.

Mediation heeft de volgende voordelen:

 • Mediation geeft in tegenstelling bij procederen alleen winnaars.
 • De uitkomst is constructief voor de toekomst.
 • De kosten zijn aanmerkelijk lager dan procederen en worden door alle partijen gedragen.
 • Het tijdspad is aanzienlijk korter dan procederen.