Helaas komen conflicten en geschillen ook in de watersportbranche voor. Deze conflicten of geschillen kunnen op alle mogelijke manieren ontstaan. Vaak is er een interpretatieverschil tussen wat besteld is en wat geleverd is en de kosten daarvan.

Bij nieuwbouw of refit’s kunnen de conflicten al ontstaan gedurende de bouw, bijvoorbeeld over de kwaliteit van het geleverde werk, niet behaalde levertijden of onverwachte meerwerknota’s. Bij gebruikte zeil- of motorjachten kunnen geschillen ontstaan door bijvoorbeeld verborgen gebreken. Ook bij het uitbesteden van werkzaamheden aan een vaartuig dat u reeds in bezit heeft, kunnen geschillen ontstaan over de uitvoering van werkzaamheden, de kwaliteit van uitgevoerde reparaties of refit`s. Emoties en verwachtingen zijn vaak voedingsbodem tot vertroebeling van het conflict.

Als mediation geen optie is geweest worden de civiele procedures opgestart en gaan advocaten proberen de zaak tussen de partijen op te lossen.

In dit geval wordt Hoogendoorn Experts regelmatig ingehuurd om objectief een technische onderzoek uit te voeren voor de vaststelling van de technische feiten. Hiermee kan de advocaat van de bewuste partij verder de juridische kant bekijken.

Het kan ook zijn dat de rechtbank vraagt een objectief onafhankelijk onderzoek in te stellen zodat de rechter gefundeerd een  oordeel uit kan spreken. In al deze onderzoeken staat bij Hoogendoorn Experts objectiviteit, integriteit en onafhankelijkheid hoog in het vaandel.

Hoogendoorn Experts heeft als EMCI en NVEP gecertificeerd bedrijf lange ervaring met zowel het keuren van pleziervaartuigen als het beoordelen van uitbestede werkzaamheden en bouwbegeleiding en project management. Door deze ervaring is een referentiekader ontstaan waardoor wij in staat zijn om uitbesteed werk objectief te beoordelen en te toetsen aan de huidige normen en eisen op het gebied van vakmanschap in de Nederlandse Jachtbouw.

Bij een geschil rond de aankoop van een gebruikt zeil- of motorjacht kan Hoogendoorn Experts u uitstekend van dienst zijn door het onafhankelijk keuren en beoordelen van het vaartuig als geheel, een specifiek (onder)deel of een bepaalde installatie van het vaartuig. Dit kan zeer nuttig zijn als er discussie ontstaat rond eventuele ‘wezenlijke gebreken’ of als er sprake is van verborgen gebreken. Door de vele zeil- en motorjachten die Hoogendoorn Experts heeft gekeurd, is er veel kennis en ervaring op het specifiek beoordelen en wegen van ‘wezenlijke gebreken’ Bij het beoordelen van zowel ‘wezenlijke gebreken’ als ‘verborgen gebreken’ wordt uiteraard rekening gehouden met de bouwkwaliteit, leeftijd en het bedoelde gebruik van het vaartuig.

Arbitrage bij expertise en contra expertise.

Wanneer tussen twee experts geen overeenstemming is te vinden over de oorzaak van de schade en/ of de herstelkosten, kan een Arbiter of een Derde deskundige worden aangesteld. Doorgaans wordt een Arbiter via de rechtbank benoemd en een Derde deskundige via de verzekering. De Arbiter (of Derde deskundige) doet na onderzoek een bindende uitspraak over ‘het probleem’. Het uitvoeren van een Arbitrage of een Derde deskundigenonderzoek is aan strikte regels onderworpen.

Voor de Arbiter (en de Derde deskundige) is integriteit en objectiviteit van levensbelang. Hier zijn wij ons dagelijks van bewust.

Arbitrage kan ook plaats vinden tussen twee partijen als die dat van te voren afgesproken hebben.

Het gaat hier  bijvoorbeeld over een bouwproject, beschreven in een bestek met tekeningen waar interpretatie of mening verschillen mogelijk kunnen zijn.

Hoogendoorn Experts doet dan een uitspraak waar de beide partijen zich aan binden.

Vraag ons naar de mogelijkheden want dit is altijd maatwerk.